4 Heldere stappen

Als verantwoordelijke voor een organisatie sta je voor de uitdaging om een effectieve en heldere organisatie in te richten en deze door te ontwikkelen, passend bij de koers van de organisatie in een beweeglijke context. 

Wij maken complexiteit simpel

Dit zijn complexe vraagstukken, gezien de diversiteit aan rollen, prestaties en verwachtingen binnen je organisatie.  En dat in een bewegelijke markt en omgeving waarbij de organisatie continu moet bijschakelen. 

Het vraagt om goede fundamenten, die flexibel meebewegen, zoals een gedegen organisatie design, een aanpak voor talentgericht organiseren en werken, een flexibel en herkenbaar functie-/ rollenhuis en een eerlijk beloningsbeleid.

4 stappen voor elk project

Onze ruime ervaring heeft geleid tot een heldere en overzichtelijke aanpak. Het Styr stappenplan brengt je in 4 stappen naar het gewenste resultaat, ongeacht de opdracht of dienstverlening die je kiest. Van alleen een job matrix, een salarisstructuur tot organisatiedesign en talentgericht organiseren en werken, je kunt van ons een heldere aanpak verwachten. Afhankelijk van de vraag worden er meer of minder onderdelen per stap uitgevoerd. 

Kick-off

In kaart brengen waar de organisatie staat, het scherp stellen van de specifieke vraag, de lijnen uitzetten voor het project en wat de potentie is aan de hand van het Clear Company Framework.

Learn the language

We zorgen ervoor dat iedereen de gemeenschappelijk Styr taal gaat spreken en met dezelfde bril naar mens en organisatie leert kijken. 

Een Clear Design

Het in kaart brengen en uitwerken van structuur, teams, jobs, talenten en beloningen voor een wendbare organisatie.

Make it work

We begeleiden de uitrol, installeren de benodigde tooling en borgen het Styr model zodat de organisatie hiermee aan de slag kan gaan.

1. De Kick-off met het Clear Company Framework

De ‘Kick-off’ begint met het scherpstellen van de klantvraag en het in kaart brengen van de context en uitdagingen van de organisatie met het Clear Company Framework. Ons Framework is essentieel om een gedetailleerd beeld te krijgen van de huidige stand van zaken op het gebied van verwachtingsmanagement, HR, toekomst perspectief en mens, talent en organisatie. Het geeft inzicht in hoe de verschillende groepen binnen de organisatie hiernaar kijken. Dit geeft een goed begrip van zowel de sterke punten als de verbeterpunten.

Deze stap is niet alleen een analyse maar vormt ook de basis voor de ontwikkeling van een gerichte aanpak in de context van de organisatie. We kunnen deze Kick-off naar wens praktisch inzetten of uitgebreider in de organisatie uitzetten. 

 

 • Uitvoeren pre scan ‘Clear Company Framework’.
 • Bepalen heldere opleverpunten.
 • Opstellen van een praktische Roadmap.
 • Inrichten van de projectorganisatie.

2. Learn the language

In de tweede stap, ‘Learn the Language’, ligt de focus op het leren van de Styr taal, een gemeenschappelijke taal voor je organisatie die begrijpelijk is voor iedereen. Dit is cruciaal bij organisatiedesign, waarderen en belonen en talentgericht organiseren en werken. Het gaat hier om een taal die helder, simpel en toegankelijk is voor alle niveaus, van de boardroom tot de werkvloer. Dit stelt alle betrokkenen in staat om daadwerkelijk over dezelfde onderwerpen te praten als het gaat om organisatie-inrichting, salaris en waardering of talentgericht werken. Deze benadering van communicatie is een sleutelcomponent voor het realiseren van de heldere koers en het activeren van probleemoplossend vermogen en talent binnen de organisatie.

Om de Styr taal te leren is er een e-learning ontwikkeld. Deze is voor mensen die betrokken zijn in het project als ook voor mensen die later in dienst komen. Door het leren van de Styr taal wordt de organisatie al in een vroeg stadium betrokken. Dat maakt dat de 'Make it work' fase eigenlijk al in stap 2 begint.

 • Het aanleren en toepassen van de Styr taal in de eigen organisatie-context.
 • Leren herkennen van probleemoplossend vermogen.
 • Begrijpen hoe je mens en organisatie kan ontwikkelen en op elkaar kan afstemmen.
 • Leren hoe je als organisatie zelf controle hebt bij de cruciale discussies voor een clear company. 
 • Begrijpen wat waarderen en belonen van toegevoegde waarde betekent. 

3. Een clear design

Tijdens ‘Clear design’ brengen we met behulp van het Styr model de structuur, teams, functies, beloning en talent binnen de organisatie grondig in kaart en adviseren we over een werkbaar en clear design en beleid. Door een gap-analyse vergelijken we de huidige met de gewenste situatie, wat inzicht geeft in optimale verdeling van verantwoordelijkheden en talenten, medewerker inzetbaarheid, teamsamenstelling en de benodigde organisatieontwikkeling.  Het design en de gap-analyse leiden tot verbeterde stuurinformatie en besluitvorming, essentieel voor de benodigde ontwikkeling van mens en organisatie en de transformatie naar een clear organisatie. 

 • Opstellen van een heldere structuur die past bij de ambitie en strategie van de organisatie.
 • Ontwerpen van job-, rollen- en talent matrix.
 • Opstellen van gevalideerde profielen met of zonder TMA competenties.
 • Uitvoeren van een beloningsbenchmark.
 • Ontwerpen van een salarisstructuur & beloningsbeleid.
 • Bepalen van het fundament voor talentgericht werken en het continue afstemmen van mens aan werk.
 • Ontwerpen van een aanpak voor Performance management.
 • Transformeren naar een Clear Company.

4. Make it work

In de vierde en laatste stap, 'Make it Work', zetten we de stappen richting de gewenste situatie, voortbouwend op de inzichten en uitwerkingen uit de voorgaande stappen. Hierbij implementeren we essentiële tools en trainen managers om zo te zorgen voor borging van de processen binnen je organisatie. Dit stelt je team in staat om zelfstandig met de nieuwe structuren, systemen en processen te werken. Uiteraard springen wij bij waar dat gewenst is. Bovendien richten we ons op het vaststellen van controlepunten, om te waarborgen dat je organisatie ook op de lange termijn 'clear' blijft. 

Deze fase is cruciaal om de duurzaamheid van de veranderingen te verzekeren, talentgericht te werken en ervoor te zorgen dat je organisatie voortdurend blijft groeien en zich aanpast aan toekomstige uitdagingen. Het resultaat is een clear company en connected people.

 • Opstellen van ‘Make it work’ plan incl. communicatieplan.
 • Adviseren en ondersteunen over de implementatie.
 • Training Talentgericht leidinggeven.
 • Leren werken met de online tooling.
 • Optioneel: jaarlijkse onderhoud en kwaliteitscheck. 

Belang van een goede aanpak

Niet alleen brengen wij onze design kennis in, maar ook onze jarenlange ervaring om dit soort sensitieve projecten tot een goed einde te brengen. Eén waar de organisatie mee kan blijven werken. Projecten op het gebied van waarderen, belonen en talentgericht organiseren en werken raken iedereen in de organisatie en vragen om zorgvuldigheid en helderheid in implementatie en communicatie met de Ondernemingsraad, leidinggevenden en medewerkers. Dit alles vraagt om ervaring en kennis met deze materie. Daarom is het fijn om te weten dat het Styr 4 stappenplan je naar een clear resultaat brengt.

Nieuwsgierig? Laten we vrijblijvend kennismaken!

Styr blijft onverminderd strijden voor helderheid en betrokken medewerkers. 

Waar kunnen we je mee helpen?

Geen resultaten gevonden.